List of First Appeals for the year 2012-13

S.No.

First Appeal Order

1

Dr. Onkar Nath katiyar

2

Dr. Santok singh

3

Dr. Sindhal

4.

Ms. C. Mary Reetha.

5.

Ms. Sarita bali

6

Ms. Shankutla

7

Shri A.K.Belwal

8.

Sh. Abdul Salim

9

Shri Ashish Kumar

10

Shri Chhater Singh

11

Shri Gurinder Singh

12

Shri Jagdish Prasad Tripathi

13

Shri K.Lal

14

Shri K.N.Dua

15

Shri Mehendi Hassan samma-2

16

Sh. Pankaj Joshi

17

Shri Rahul Mohad

18

Sh. Raji Methew

19

Shri Rampal Singh

20

Shri Ravinder Singh

21

Shri Rednam Deepak

22

Shri S.R.Wadhwa

23

Shri SAA abbasi

24

Shri Sant Ram Singh Verma

25

Shri Shashi Shekhar

26

Shri Mehendi Hassan samma

27

Smt. Sheela Verma, Advocate.

28

Shri Mohd. Sabir

29

Shri Mohd. Tarique Mustafa

30

Prof Mahadeo Baurao Ghule

31

Shri S.K.Gupta

32

Shri Aditya

33

Shri Ajit Kumar Singh

34

Shri Akshay

35

Shri Ashok Kishanrao Kondakar

36

Shri Chandrashekhar Naik

37

Shri Devender Kumar

38

Shri G.Selvaraj

39

Shri Gulam Sabir

40

Shri H.N.Gandhi

41

Shri Hazari Lal Meena

42

Shri M.A, Inbanathan

43

Shri Pendyala Vasudev Rao

44

Shri R.L.Ladwal

45

Shri Raj Kumar

46

Shri Ram Naresh Kashya

47

Shri S.K.Gupta

48

Shri Shubhindan Kumar

49

Shri Ajay Mishra

50

Shri Amit Agarwal Hriydesh

51

Shri Anil Kumar Singh

52

Shri Awadesh Prasad Singh

53

Shri D.Sathish Kumar

54

Shri Mehendi Hassan Samma

55

Shri O.P.Kapoor

56

Shri R.N.Poodar

57

Shri Rajeshwar Prasad

58

Shri Safal Paul