List of First Appeals from April 2014
along with their RTI applications

S.No.

First Appeal Order

1.

Subhash Bhattarchaje

2.

Smt Rekha Dev

3.

Smt Prem Devi

4.

Shri R.K.Jain

5.

R.Hari

6.

Prabhakar Prasad

7.

OP Keshri

8.

Jono Periera

9.

Deepak Kumar

10.

Bharanguru Baba

11.

Ashok Kumar Jain

12.

Ajay Kumar Goya

13

Ramta Prasad

14

Shri M.S.Bhatia

15

 Shri R.Hari

16

 Shri S.R.Gangurde

17

 Shri Hari Shankar Tiwari

18

 Shri Shishir Awasthi

19

 Shri O.P.Nahar

20

 Shri R.K.Jain

21

 Shri Subhash Chandra Agrawal

22

 Shri Surjit Singh

23

 Adv. Sudhir Vishbupant Tokeka

24

 Ms. Shanti Dev

25

Shri Fionna Grove

26

 Shri Girish Prasad Gupta

27

 Shri Krishna B.Damodlekar

28

Shri Lalit Kumar Sharma

29

 Shri S.A.H.Rizivis

30

Shri S.C.Agrawal

31

Shri Manoj Kumar.pdf

32

Shri L. Elangovan.pdf

33

Shri Mahesh Chand.pdf

34

Shri Naresh kumar.pdf

35

Shri Prahalad Khandare.pdf

36

Shri Rajiv Kapur.pdf

37

Shri Sumit Sharma.pdf

38

Shri Sushil Kumar Mallick.pdf

39

Shri Aseem Takyar (1).pdf

40

Shri Aseem Takyar (2).pdf

41

Shri Bhupatbhai Danabhai Khachar.pdf

42

Shri Hasmukhbhai Shantilal Shah.pdf

43

Shri R.S Gupta.pdf

44

Shri Rajesh Kumar.pdf

45

Shri Rameshwar Sharma.pdf

46

Shri A. Mohanselladurai, Advocate.pdf

47

Shri Chandra Nath Baraik.pdf

48

Shri Devendra S. Doctor.pdf

49

Shri N. Neelanarayanan,Advocate.pdf

50

Shri Tarachand Sharma.pdf

51

Shri Tiwari Sanjay Keshavprasad.pdf

52

Shri Vijay Prakash Gupta.pdf

53

Smt. Shreelatha Nayak.pdf

54

Shri M. Unush.pdf

55

Shri Dilip Kumar Gayen.pdf

56

Shri Jaiprakash Hariram Gupta.pdf

57

Shri R.K Jain.pdf

58

Shri S.R. Gangurde, Advocate.pdf

59

Shri Tiwari Sanjay Keshavprasad 2.pdf

60

Shri A.S. Devaraj, Advocate.pdf

61

Shri Aashish Panvelkar, Adovate.pdf

62

Shri fayaz ahmad, Advocate.pdf

63

Shri J.O. Vashishta, Advocate.pdf

64

Shri Krishna Mohan Arya.pdf

65

Shri Pankaj Kumar Sharma, Advocate.pdf

66

Shri Paras Nath.pdf

67

Shri R.K. Jain.pdf

68

Shri S.P Singh.pdf

69

Shri Shanti Kumar Jain.pdf

70

Shri Umesh Kumar Saraswat, Advocate.pdf